se næste ledig plads på fanebladet "ledig pladser"

 

 

Uddannet Sanse instruktør 2021 

All slags vejr - er naturbørn vejr

❤ 

Det der er vigtigst for os som privat pasningsordning,

er at selv om vi er godkendt som storpasningsordning, er vi ikke en institution, men et privathjem, med hjemlig hygge, tryghed, ægte omsorg, og interesse i hver familie, men også med meget høj pædagogisk faglighed.

Trygheden bliver større af, at det altid, er de samme to voksne, der er sammen med børnene hele dagen, og som både modtager og afleverer, og det bedste udgangspunkt for at få en god relation mellem barn og voksen

 

Vores dagpleje hedder Evigglad,
  fordi den står for forår, farver, natur, glæden ved at se den flyve, latter når den kravler på armen, spænding når den skal findes, gode sange og digte.
Dette er jo vores hverdag!

Den står for så meget, og så er den kun en bille!

 

  
 

Naturbørn Evigglad / privat pasningordning
v/ Lene & Svend Nielsen

Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305