god ferie

Sanse instruktør uddannelsen er i fuld gang og afsluttes feb. 2022

 

All slags vejr - er naturbørn vejr

 

Ude børn - er sunde børn 

Det er meget vigtigt for os, at selv

 om vi er godkendt som storpasningsordning, er vi ikke en institution, men et privathjem, med hjemlig hygge, tryghed, ægte omsorg, og interesse i hver familie, men også med meget høj pædagogisk faglighed.

 

Vores dagpleje hedder Evigglad,
  fordi den står for forår, farver, natur, glæden ved at se den flyve, latter når den kravler på armen, spænding når den skal findes, gode sange og digte.
Dette er jo vores hverdag!

Den står for så meget, og så er den kun en bille!

 

  
 

Naturbørn Evigglad / privat pasningordning
v/ Lene & Svend Nielsen

Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305