Foreningen Evigglad

Cvr. 38325671 

Foreningen privat naturdagpleje Evigglad er oprettet pr. 12/1-17 med et formål, at få dagpleje børnene længere ud i naturen. Foreningen er registeret i det offenlige centrale virksomhedregister(CVR), vi er registeret som en frivillige forening.

 Vi har netop modtaget 11.100 kr fra nordea fonden til vores ladcykler🤪

 

Vores mål: At søge fonde der vil give støtte/bidrag eller sponsorater  som kan hjælpe dagplejebørnene med at komme længere ud og se-lugte-mærke naturen. Vores drømme er at kunne cykle ud i lokalområdet og opleve naturen.

 

 

 

Vedtægter:

 

                   Hjemsted: foreningen holder til på dagplejens hjemmeadresse.

 

Stifter: foreningen er stiftet af Svend & Lene Nielsen til fordel for privat dagplejen evigglad og vil ikke kunne drives af andre, lukker dagplejen - lukker foreningen

 

 Medlemmer: Alle nuværende – kommende – gamle forældre   

 

Medlemskab er frivilligt og uden kontingent         

Ejerskab: Alt der bliver sponseret / givet til foreningen, er ejet af foreningen, til benyttelse af alle børn.        

 Vedligeholdelse: dagplejer står for vedligeholdelse og  beskyttelse af alt foreningen ejer             

 

  Økonomi:  der vil ikke være ikke indtægter eller udgifter i  foreninger derfor ikke noget regnskab

 

Bestyrelse: Der vil være en formand og næstformand, begge vil være dagplejer

 

Generalforsamling: vil blive afholdt hvert år, fredag i uge 27

 

Dagpleje: foreningen er kun tilknyttet privat naturdagpleje  evigglad, Mommarkvej 255, Tandslet

 

                   Hjemmeside: www.privat-pasningsordning-sydals.dk

 

                   Udmeldelse: kan ske mundtligt til bestyrelsen