Det der jo helst ikke skulle ske......

 

Forsikring
Alle i Naturbørn Evigglad 
 skal have en børne ulykkesforskiring


Hvis dit barns legetøj eller andet går i stykker eller forsvinder har dagplejen ingen erstatningspligt.

Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, er det jeres egen ansvars-ulykkesforsikring der skal dække.
Tjek op på om barnet har en børneulykkesforsikring.

Vi er forsikrede mod skader med en erhversansvarsforsikring.
(denne dækker ikke barnet`s ulykkesforsikring)

 


 

Naturbørn Evigglad / privat pasningsfordning
v/ Lene & Svend Nielsen
Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305