Tilsyn fra kommunen og privat konsulent.

Sidste nyt fra Sønderborg kommune

Der vil blive lave en test på de private børnepasser som hedder KIDS, denne test indeholder:

KIDS er et redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i dagplejen/de private pasningsordninger med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.  Men pædagogisk kvalitet handler også om at leve et godt børneliv her og nu og ikke udelukkende som en forberedelse til skole- og voksenlivet.

Vi ser frem til denne KIDS test, da dette vil være en guide, for os til at holde kvaliteten oppe.

 

Vi får årligt 6 besøg/tilsyn fra kommunen(hvor af, de 2 besøg er KIDS) og 6 besøg af vores private dagpleje konsulent.

Vi har i vores privatdagpleje valgt at betale for ekstra tilsyn/besøg, da vi synes 6 besøg er for lidt!

Vi har pr. 1 august 2013 skrevet kontrakt med dagplejekonsulenten Mai-Britt Ellebæk, vi får besøg 6 ekstra gang i året. En ekstra sikkerhed for jer og os.


Her får vi, som privatdagplejer, pædagogisk rådgivning inden for specifikke områder som sprogtilegnelse, motorisk og sansemotorisk udvikling, social og følelsesmæssig udvikling.Samtidig står hun tilrådig, ved vejledning eller specifikke problemer.

 

Vi udfylder samtidig udviklingsskemaer på alle børn, med start ved 1 år, for at kunne træde tidligt til, hvis der skal arbejdes mere med noget end andet. Vi udfylder samtidig TRAS som er tidligt sporing skema omkring sprog, denne bliver udfyldt ved to år. Begge dele vil blive udleveret til børnehaven .Privat Naturdagpleje Evigglad
v/ Lene & Svend Nielsen
Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305