Tilsyn fra kommunen.

Vi får årligt 6 besøg/tilsyn fra kommunen(hvor af, de 2 besøg er KIDS) og 2 er uanmeldt.

Der vil blive lave en test på de private børnepasser som hedder KIDS, denne test indeholder:

KIDS er et redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i dagplejen/de private pasningsordninger med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.  Men pædagogisk kvalitet handler også om at leve et godt børneliv her og nu og ikke udelukkende som en forberedelse til skole- og voksenlivet.

Vi ser frem til denne KIDS test, da dette vil være en guide, for os til at holde kvaliteten oppe.

 

Vi udfylder samtidig udviklingsskemaer på alle børn, med start ved 1 år, for at kunne træde tidligt til, hvis der skal arbejdes mere med noget end andet. Vi udfylder samtidig TRAS som er tidligt sporing skema omkring sprog, denne bliver udfyldt ved to år. Begge dele vil blive udleveret til børnehaven, hvis dette ønskes.

 Privat Naturdagpleje Evigglad
v/ Lene & Svend Nielsen
Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305