Den nye persondataforordning eller GDPR

 

Den 25. maj 2018 træder der nye regler for beskyttelse af persondata i kraft som følge af ny EU-lovgivning. Du har måske også hørt lovgivningen omtalt som ”Den nye persondataforordning” eller "GDPR".

 

I den forbindelse opdaterer vi vores vilkår vedrørende beskyttelse af dine persondata og vores persondatapolitik for at tydeliggøre overfor dig/jer, hvad vi bruger dine oplysninger til, og hvorfor vi bruger dem her i privatdagpleje.

Den opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger giver dig et indblik i, hvordan vi behandler dine data. 

Kontrakter:

 alle kontrakter der bliver sendt til kommune, bliver sendt pr. sikker post (eboks)

                   Kontrakter i papir form ligger i aflåst skab

Ved samarbejdes ophør vil kontrakten blive gemt 5 år frem som      dokumentationen i aflåst skab.

Kvittering som bliver sendt til kommune,  bliver sendt via sikker post, dog vil der ligge en kopi på computer som vil stå aflåst

Billeder:

Alle billeder på den lukket facebook gruppe, har i på kontrakten underskrevet, at de må vise jeres børn, i alle situationer, gruppe eller alene

Billeder på åben facebook gruppe har i underskrevet på kontrakten, at der må være billeder af jeres børn dog ikke nær billeder.

Billeder på hjemmesiden, har i underskrevet på kontrakten, at der må være billeder af jeres børn, dog ikke nær billeder men gruppe billeder eller situations billeder.

Billeder på Privat computer eller mobiltelefon vil blive slettet efter samarbejdes ophør under samarbejde vil de blive opbevaret på aflåst computer og løbende blive slettet på mobilen

Udviklingsskema:

Udviklingsskemaet med oplysninger om jeres børn, har ingen cpr. nr.  på kun oplysninger af navn og fødselsdato. De vil blive gemt frem til skolestart i aflåst skab, derefter vil de bliv destrueret. Kopi vil efter forældres ønske blive udleveret til børnehaven.

TRAS:

Observation ag sprog i dagligt samspil. Der er ingen cpr. nr.  på TRAS kun oplysninger af navn og fødselsdato. Kopi vil blive gemt frem til skolestart i aflåst skab, derefter vil de bliv destrueret. Original vil blive udleveret til den ønskede børnehave iflg. aftale med forældre

Alle forælder skal godkender denne skrivelse med en underskrift.