Den styrkede pædagogiske læreplan

De styrkede pædagogiske læreplan er en del af den nye dagtilbuds lov fra 2018 og en del af pau uddannelsen 

 

I vores privat pasningsordning arbejder vi ud fra, de 6 læreplantemaer:

1. Alsidig personlig udvikling

2. Social udvilking

3.Kommunikation og sprog

4.Krop, sanser og bevægelse

5. Natur, udeliv og science

6.Kultur, æstetik og fælleskab Naturbørn Evigglad /privat pasningsordning
v/ Lene & Svend Nielsen
Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305